PGB - Advies - Bemiddeling - Administratie

Sociaal Maatschappelijk Steunpunt

Sociaal Maatschappelijk Steunpunt verricht werkzaamheden voor zowel individuen als bedrijven. Wij worden met regelmaat benaderd met maatschappelijke vraagstukken vanuit de samenleving. Middels kennis en ervaring zijn wij in staat te schakelen tussen verschillende leefwerelden en culturen. De krachten bundelend met relevante partners in het werkveld zorgt Stichting SMS voor een breed draagvlak binnen de groepen Tevens is Sociaal Maatschappelijk Steunpunt gericht op de Administratie, Bemiddeling en Advies op het gebied van PGB. Deze voeren wij op een betrouwbare en inzichtelijk wijze. Met ruim vier jaar ervaring in de gehele verwerking van de PGB administratie voor particulieren is Stichting SMS sinds kort in het bezit van een keurmerk.

Onze visie is dat u uw eigen regie voert over uw leven. Voor ons is het de taak om u de beste, betrouwbare en transparante diensten op maat te kunnen leveren.